აბორტი კრიმინალური

აბორტი კრიმინალური – ხელოვნური აბორტი, რომელიც ჩატარებული არ არის სამკურნალო დაწესებულებაში,