აბორტი სამედიცინო

აბორტი სამედიცინო – ხელოვნური აბორტი, რომელიც ჩატარებულია ექიმის მიერ საავადმყოფოს სპეციალიზირებულ განყოფილებაში, ან სამშობიარო სახლში.