აბორტული

აბორტული – (ლათ. abortivus დღენაკლი, ნაადრევი) 1. სრულ განვითარებას მიუღწეველი (მაგ. ავადმყოფობის აბორტული ფორმა); 2. ავადმყოფობის განვითარების სწრაფად შემაჩერებელი (მაგ. მკურნალობის აბორტული მეთოდი).