აბსცესი განგრენოზული

აბსცესი განგრენოზული – (abscessus gangraenosus; სინ.: აბსცესი ჩირქოვანი, აბსცესი პუტრიდული) აბსცესი, რომელიც შეიცავს ლპობით ჩირქსა და სეკვესტრებს ან დეტრიტს.