აბსცესი დიაფრაგმისქვეშა

აბსცესი დიაფრაგმისქვეშა – (abscessus subdiaphragmaticus) დიაფრაგმის ქვედა სივრცეში ლოკალიზებული აბსცესი; წარმოადგენს მუცლის ღრუს ორგანოების ანთებითი პროცესის გართულებას.