აბსცესი ინკაფსულირებული

აბსცესი ინკაფსულირებული – (abscessus incapsulatus) აბსცესი, რომელსაც აქვს პიოგენური მემბრანა და რომელშიც გრანულაციური ქსოვილი პერიფერიულად ჩანაცვლებულია სქელი ნაწიბუროვანი გარსით.

Share this...Share on Facebook
Facebook