აბსცესი ნაწლავთშორისი

აბსცესი ნაწლავთშორისი – (abscessus interintestinalis) ნაწლავის მარყუჟებს შორის ლოკალიზებული აბსცესი; წარმოიქმნება შემოფარგლული ჩირქოვანი პერიტონიტის დროს.