C – რეაქტიული ცილა

C – რეაქტიული ცილა – (სინ.: ფაზური ცილა, ანთების მწვავე ფაზის ცილა) – ცილა, რომლის შემცველობა სისხლში მნიშვნელოვნად მატულობს ანთების მწვავე ფაზაში და წარმოადგენს ანთებითი პროცესის ინტენსივობისა და ქსოვილოვანი დაზიანების მაჩვენებელს.