სირინგომენინგომიელოცელე

სირინგომენინგომიელოცელე – ხერხემლისა და ზურგის ტვინის განვითარების ანომალია, რომელიც ხასიათდება ზურგის ტვინის გამობერვით, რომელიც შეიცავს ღრუს, ავსებულს ცერებროსპინური სითხით, და ტვინის გარსებს ხრხემლის არხის უკანა კედლის ძვლოვანი დეფექტის გავლით.