ჟანგბადიანი წყალი ბიზნეს-გეგმა , აპარატურა 577 235 400