გეოლოგიური მინაკუთვნი

წყალი

გეოლოგიური მინაკუთვნი – წიაღის უბანი, რომლის სარგებლობაში გადაცემა ხდება მხოლოდ წიაღის მარაგის შესწავლის მიზნით. (საქართველოს კანონი წყლის  შესახებ)

….

Share this...Share on Facebook
Facebook