საქმიანობის სუბიექტი

  • თურმანიძის მალამოები

წყალი

საქმიანობის სუბიექტი – საქმიანობის განმახორციელებელი საჯარო და კერძო სამართლის სუბიექტი. (საქართველოს კანონი წყლის  შესახებ)

….

Share this...Share on Facebook
Facebook