წყლის საბადო

  • თურმანიძის მალამოები

წყალი

სასარგებლო წიაღისეულის საბადო – წიაღის გარკვეულ ფარგლებში ბუნებრივად კონცენტრირებული სასარგებლო წიაღისეული. (საქართველოს კანონი წყლის  შესახებ)

….

Share this...Share on Facebook
Facebook