წყლის სამთო მინაკუთვნი

  • თურმანიძის მალამოები

წყალი

სამთო მინაკუთვნი – წიაღით სარგებლობის ლიცენზიით სივრცობრივად განსაზღვრული წიაღის უბანი,რომლის ფარგლებშიც წიაღით მოსარგებლეს ეძლევა წიაღით სარგებლობის უფლება. (საქართველოს კანონი წყლის  შესახებ)

….

Share this...Share on Facebook
Facebook