გორმაღალა

გორმაღალას სასტუმროებს, დასასვენებელ სახლებს, საოჯახო სასტუმროებს  და საკურორტო ინფრასტრუქტურის სხვა ელემენტებს შეუძლიათ თავიანთ შესახებ ინფორმაცია განათავსონ შესაბამისი  გვერდის ბოლოში, კომენტარების ველში ან ფეის-ჯგუფში “საქართველოს კურორტები” ( აუცილებელია გაწევრიანდეთ მითითებულ ჯგუფში) >>> 

გორმაღალა – ადმინისტრაციული მდებარეობა – სამტრედიის რაიონი. გეოგრაფიული მდებარეობა – იმერეთის დაბლობი. სიმაღლე ზღვის დონიდან – 200 მ. რელიეფი – სუსტად ტალღოვანი. კლიმატი – ნოტიო სუბტროპიკული. ზამთარი ძლიერ რბილი, უთოვლო. იანვრის საშუალო ტემპერატურაა 4,10C. ზაფხული თბილი. აგვისტოს საშუალო ტემპერატურაა 23,20C. ნალექების წლიური რაოდენობა – 1525-1600 მმ. ჰაერის საშუალო წლიური ფარდობითი ტენიანობა – 74%. მზის ნათების ხანგრძლივობა წელიწადში – 2000-2100 საათი
გორმაღალა – ფლორა – მარადმწვანე ტყეები
გორმაღალა – ბუნებრივი სამკურნალო ფაქტორი: სუსტად სულფიდური, ჰიდრო – კარბონატულ-სულფატური, მაგნიუმიან-კალციუმიანი მინერალური წყლები, საერთო მინერალიზაციით 1,7-2,0 გ/დმ3 და სუსტად სულფიდური, ჰიდროკარბონატულ – 105 ქლორიდული, კალციუმიანი მინერალური წყლები, საერთო მინერალიზაციით 0,8-1,0 გ/დმ3
გორმაღალა – მკურნალობის სახეობა – მინერალური წყლის აბაზანები ….. >> საქართველოს კურორტები

.

.