ზინობიანი

ზინობიანის სასტუმროებს, დასასვენებელ სახლებს, საოჯახო სასტუმროებს  და საკურორტო ინფრასტრუქტურის სხვა ელემენტებს შეუძლიათ თავიანთ შესახებ ინფორმაცია განათავსონ შესაბამისი  გვერდის ბოლოში, კომენტარების ველში ან ფეის-ჯგუფში “საქართველოს კურორტები” ( აუცილებელია გაწევრიანდეთ მითითებულ ჯგუფში) >>> 

ზინობიანი – ადმინისტრაციული მდებარეობა – ყვარლის რაიონი. გეოგრაფიული მდება – რეობა – მდ. ალაზნის ხეობა, კავკასიონის მთავარი ქედის სამხრეთი ფერდის ძირი. სიმაღლე ზღვის დონიდან – 450 მ. რელიეფი – ვაკე
კლიმატი – ზომიერად ტენიანი. ზამთარი რბილი, უთოვლო. იანვრის საშუალო ტემპერატურაა 10C. ზაფხული ძალიან თბილი, ზომიერად ტენიანი. აგვისტოს საშუალო ტემპერატურაა 23-250C. ნალექების წლიური რაოდენობა – 600-800 მმ. ჰაერის საშუალო წლიური ფარდობითი ტენიანობა – 72%. მზის ნათების ხანგრძლივობა წელიწადში – 2300 საათი.
ზინობიანი – ფლორა – მუხნარი, თხმელიანი, ბაღ-ვენახები
ზინობიანი – ბუნებრივი სამკურნალო ფაქტორები: დაბალი მთის ჰავა, სუსტად სულფიდური, ჰიდროკარბონატულ-ქლორიდული, ნატრიუმიან-კალციუმიანი მინერალური წყლები, საერთო მინერალიზაციით 0,9 გ/დმ3 და ქლორიდულ-ნატრიუმიანი, ბორის მჟავისა და იოდის შემცველი მინერალური წყლები, საერთო მინერალიზაციით 8-9 გ/დმ3
მკურნალობის სახეობები: მინერალური წყლის აბაზანები, პასიური კლიმატოთერაპია….. >> საქართველოს კურორტები

.

.