ნასაკირალი

ნასაკირალის სასტუმროებს, დასასვენებელ სახლებს, საოჯახო სასტუმროებს  და საკურორტო ინფრასტრუქტურის სხვა ელემენტებს შეუძლიათ თავიანთ შესახებ ინფორმაცია განათავსონ შესაბამისი  გვერდის ბოლოში, კომენტარების ველში ან ფეის-ჯგუფში “საქართველოს კურორტები” ( აუცილებელია გაწევრიანდეთ მითითებულ ჯგუფში) >>> 

ნასაკირალი – ადმინისტრაციული მდებარეობა – ოზურგეთის რაიონი. გეოგრაფიული მდებარეობა –კოლხეთის დაბლობის ქვემო ნაწილი. სიმაღლე ზღვის დონიდან –- 200 მ. რელიეფი – ვაკე
ნასაკირალი – კლიმატი – სუბტროპიკული. ზამთარი რბილი, უთოვლო. იანვრის საშუალო ტემპერატურაა 4,30C. ზაფხული ძალიან თბილი და ტენიანი. აგვისტოს საშუალო ტემპერატურაა 21,80C. ნალექების წლიური რაოდენობა – 1880 მმ. ჰაერის საშუალო წლიური ფარდობითი ტენიანობა – 75%. მზის ნათების ხანგრძლივობა წელიწადში – 1800-1900 საათი
ნასაკირალი – ფლორა – ციტრუსებისა და ხეხილის ბაღები, ჩაის პლანტაციები
ბუნებრივი სამკურნალო ფაქტორები: სუსტად სულფიდური, ქლორიდულ – ნატრიუმიანი მინერალური წყლები, საერთო მინერალიზაციით 3,8 – 7,8 გ/დმ3
მკურნალობის სახეობები: მინერალური წყლის აბაზანები და მიღება (დალევა).>> საქართველოს კურორტები

..

..