სიმონეთი

სიმონეთის სასტუმროებს, დასასვენებელ სახლებს, საოჯახო სასტუმროებს  და საკურორტო ინფრასტრუქტურის სხვა ელემენტებს შეუძლიათ თავიანთ შესახებ ინფორმაცია განათავსონ შესაბამისი  გვერდის ბოლოში, კომენტარების ველში ან ფეის-ჯგუფში “საქართველოს კურორტები” ( აუცილებელია გაწევრიანდეთ მითითებულ ჯგუფში) >>> 

სიმონეთი – ადმინისტრაციული მდებარეობა – თერჯოლის რაიონი. გეოგრაფიული მდებარეობა – კოლხეთის დაბლობის აღმოსავლეთი ნაწილი. სიმაღლე ზღვის დონიდან – 25 მ. რელიეფი -– ვაკე. კლიმატი -– უახლოვდება ტენიან სუბტროპიკულს. ზამთარი რბილი, უთოვლო. იანვრის საშუალო ტემპერატურაა 2,50C. ზაფხული თბილი, ზომიერად ტენიანი. აგვისტოს საშუალო ტემპერატურაა 230C. ნალექების წლიური რაოდენობა – 1200-1400 მმ. ჰაერის საშუალო წლიური ფარდობითი ტენიანობა – 73 %. მზის ნათების ხანგრძლივობა წელიწადში – 2300-2400 საათი
სიმონეთი – ფლორა – ხეხილისა და დეკორატიული ნარგავები
სიმონეთი – ბუნებრივი სამკურნალო ფაქტორები: თერმული (ტემპერატურა 380C – 390C), აზოტიანი, სუსტად სულფიდური, ქლორიან-ნატრიუმიანი მინერალური წყლები, საერთო მინერალიზაციით 8,1-8,3 გ/დმ3; და აზოტიანი, სუსტად სულფიდური, 111 ჰიდროკარბონატული, ნატრიუმიან-კალციუმიან-მაგნიუმიანი მინერალური წყლები, საერთო მინერალიზაციით 0,4-0,7 გ/დმ3
სიმონეთი – მკურნალობის სახეობები: მინერალური წყლის აბაზანები და მიღება (დალევა).>> საქართველოს კურორტები

..

..