მეორადი სამედიცინო აზრი

 მეორადი სამედიცინო აზრი

ბევრ პაციენტს მიღებული აქვს კონსულტაცია და დასმული აქვს კარდიოლოგიური დიაგნოზი პროცედურის, ოპერაციის ჩატარების რეკომენდაციით ან სხვა მკურნალობის მეთოდით. ჩვენს დროში მიზანშეწონილად და საკმაოდ ნორმალურად ითვლება მეორე სამედიცინო აზრის მიღება, განსაკუთრებით ქვემოთ ჩამოთვლილ სიტუაციებში:

  •  ექიმი იძლევა ოპერაციის რეკომენდაციას;
  • ექიმი სვამს დიაგნოზს სერიოზული დაავადების შესახებ, პაციენტს კი ეჭვი ეპარება მის სიმართლეში;
  • ექიმი უნიშნავს ავადმყოფს მკურნალობის ისეთ მეთოდს, რომელსაც პაციენტი არ ეთანხმება;
  • პაციენტი თვლის, რომ მოხდა შეცდომა დიაგნოზის დასმის დროს;
  •  თვითონ ექიმი იძლევა მეორე აზრის მიღების რეკომენდაციას;

_______________________________________

.