ბარძაყის მოტეხილობა (ახალშობილებში)

ბარძაყის მოტეხილობა (ახალშობილებში) femoral fracture

ბარძაყის მოტეხილობა (ახალშობილებში) შესაძლებელია წარმოიქმნას ნაყოფის დუნდულოებით წინმდებარეობისას, გართულებული მშობიარობის დრის, საკესირო კვეთისას. გვხვდება დიაფიზური მოტეხილობები და ეპიფიზეოლიზები. ახალშობილის დათვალიერებისას ყურადღებას იქცევს კიდურის იძულებითი მდებარეობა (ფეხი მოხრილია მუხლისა და მენჯ-ბარძაყის სახსარში, მიზიდულია), ბარძაყის რბილი ქსოვილების შეშუპება; ეპიფიზეოლიზის დროს დამახასიათებელია მენჯ-ბარძაყის სახსრის კონტურების გადასწორება, აქტიური მოძრაობების მკვეთრი შეზღუდვა, ბავშვის მოუსვენრობა პასიური მოძრაობის დროს, მოტეხილობების კრეპიტაცია. რენტგენოგრამაზე დიაფიზური მოტეხილობის დროს ჩანს ნატეხების გადანაცვლება; რენტგენოლოგიური ცვილებები ეპიფიზეოლიზის დროს ვლინდება მე-10-12 დღეზე ძვლის მასიური კოჟრის სახით და მენჯ-ბარძაყის სახსარის ქვეამოვარდნილობით. ეპიფიზეოლიზის შემდეგ გვიანდელ პერიოდებში შესაძლებელია განვითარდეს კიდურის ზრდის დარღვევა და ბარძაყის ვარუსული დეფორმაციის ფორმირება.

საყრდენ-მამოძრავებელი სისტემის დაავადებები 


  1. გაფრთხილება
  2. დათეშიძე ლალი, შენგელია არჩილ, შენგელია ვასილ. “ქართული სამედიცინო ენციკლოპედია”. თბილისი, 2005. “ტექინფორმის” დეპონენტი N: 1247. თეიმურაზ ჩიგოგიძის რედაქციით.
  3. დათეშიძე ლალი, შენგელია არჩილ, შენგელია ვასილ; “ქართული სამედიცინო ენციკლოპედია”. მეორე დეპო-გამოცემა. ჟურნალი “ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა”. N: 28. 2006. დეპონენტი პროფესორ თეიმურაზ ჩიგოგიძის საერთო რედაქციით.