სამკურნალო, დეკორატიული, ტექნიკური და თანამდევი მცენარეები – წარმოება, გამოყენება, მარკეტინგი (ო)

მთავარი გვერდი

 1. ოლეანდრე Nerium oleander L.
 2. ომბალო Mentha pulegium L.
 3. ონტკოფა Physalis alkekengi L.
 4. ორკბილა ორმაგფრთისებრი Bidens bipinnata L.
 5. ორკბილა სამადგაყოფილი Bidens tripartita
 6. ოროვანდი Arctium tomentosum Mill.
 7. ორფერი სამკურნალო Pulmonaria officinalis
 8. ორფოთოლა Platanthera bifolia
 9. ოფი Populus nigra L.
 10. ოქროცოცხა ერთწლოვანი Xeranthemum annuum
 11. ოქროწვიმა Cytisus laburnum L.
 12. ოქროწკეპლა Solidago yirga aurea L.
 13. ოშოშა Glechoma hederacea
 14. ოხრახუში Petroselinum crispum

________________________________________

 

Share this...Share on Facebook
Facebook