სამკურნალო, დეკორატიული, ტექნიკური და თანამდევი მცენარეები – წარმოება, გამოყენება, მარკეტინგი (ლ)

მთავარი გვერდი

 1. ლავანდი სამკურნალო Lavandula angustifolia Mill.
 2. ლავანდი ჩვეულებრივი Lavandula vera DC
 3. ლაშქარა სამკურნალო Symphytum officinale
 4. ლაშქარა ხორკლიანი Symphytum asperum Lepech
 5. ლევზეა ალისარჩულისებრი Leuzea carthamoides (Willd.) DC
 6. ლემა ინდური Datura innoxia Mill.
 7. ლემა Datura stramonium L.
 8. ლენცოფა Hyoscyamus niger
 9. ლეღვი Ficus carica L.
 10. ლეშურა Bryonia alba L.
 11. ლიკოპოდიუმი Lycopodium clavatum L.
 12. ლიმონი Citrus limon (L.) Burm. f.
 13. ლიმონურა ჩინური Schizandra chinensis Boill.
 14. ლობელია გაბერილი Lobelia infata L.
 15. ლობელია ზღარბისებრი Lobelia erinus L.
 16. ლობელია მჯდომარეფოთოლა Lobelia sessilifolia Lamb.
 17. ლობიო Phaseolus vulgaris L.
 18. ლურჯი ნარი მინდვრის Eringium campestre

________________________________________

Share this...Share on Facebook
Facebook