სამკურნალო, დეკორატიული, ტექნიკური და თანამდევი მცენარეები – წარმოება, გამოყენება, მარკეტინგი (თ)

მთავარი გვერდი

 1. თაგვისარა Ruscus aculeatus
 2. თავკომბალა ამიერკავკასიის Echinops transcaucasicus
 3. თავკომბალა სფეროსებრთავიანი Echinops sphaerocephalus L.
 4. თავკომბალა ჩვეულებრივი Echinops ritro L.
 5. თავსისხლა Sanguisorba officinallis L.
 6. თავყვითელა მდელოსი Senecio jacobaca
 7. თავშავა Origanum vulgare L.
 8. თავცეცხლა მოყვითალო Galeopsis ochroleuca
 9. თავცეცხლა ჩვეულებრივი Galeopsis tetrahit
 10. თათაბო Atriplex hortensis
 11. თალგამურა Brassica napus
 12. თეთრი ხვალო Populus candicans
 13. თეთრყვავილა ვორონოვის Galanthus Woronowii A. Losin.
 14. თეთრყვავილა თოვლის Galanthus nivalis L.
 15. თეთრყვავილა კრასნოვის Galanthus krasnowii A. Grossh.
 16. თელა Ulmus campresis
 17. თერმოფსისი ლანცეტისებრი Thermopsis lanceolata R. Br.
 18. თირსოიდყვავილოვანი ციანოთუსი Ceanothus thyrsiflorus Eschsch.,
 19. თრიმლი Cotinus coggygria Scop.
 20. თუთა თეთრი Morus alba
 21. თუთა შავი Morus nigra
 22. თუთუბო Rhus coriaria L.
 23. თურანულა Populus transcaucasica A. Jarm (INED)
 24. თხაწართხალა Khamaenerium angustifolium (L.) scop
 25. თხილი ჩვეულებრივი Corylus avellana L.
 26. თხილი ჯადოსნური Hamamelis virginiana L.,

______________________________________________

 

Share this...Share on Facebook
Facebook