სამკურნალო, დეკორატიული, ტექნიკური და თანამდევი მცენარეები – წარმოება, გამოყენება, მარკეტინგი (ი)

მთავარი გვერდი

 1. ია სურნელოვანი Viola odorata L.
 2. ია ყანის Viola arvensis Murr.
 3. ია Viola
 4. იაჟუჟუნა Viola tricolor L.
 5. იასამანი ჩვეულებრივი Syringa vulgaris
 6. იელი წყლის Ledum palustre
 7. ილი Elettaria cardamomum Maton.
 8. ინულა Inula vulgaris (lam) trevis.; Inula conyza dc.
 9. იორდასალამი ანომალური Paeonia anomala L.
 10. იორდასალამი Paeonia officinalis
 11. ირმის-ენა Phyllitis scolopendrum
 12. ისლი მოკლენისკარტა Carex brevicolis D. C.
 13. იუკა შესანიშნავი Yucca gloriosa L.
 14. იფანი თეთრი Fraxinus ornus
 15. იფანი ჩვეულებრივი Fraxinus excelsior L.

________________________________________

Share this...Share on Facebook
Facebook