მკურნალობა უცხოეთში


“ჯანმრთელობა გქონდეთ, – მიმართავდა აწ უკვე მთაწმინდის ბინადარი პოეტი ქეთევან თურმანიძეს, – რომ თქვენს გვაროვნულ, ღვთაებრივ ელექსირს თქვენთვის ჩვეული გულმოწყალებით აზიაროთ ყველა – თქვენს კარზე მოსული.”

 ____________________________________________

გადასვლა სათაო გვერდზე

..

>>>>

Comments are closed.

vaka