სტომატოლოგიური აპარატურა, მოწყობილობა, მასალები

 

 • სახარჯი მასალები
 • სხივგამყარებადი კომპოზიტი
 • ქიმიურად გამყარებადი კომპოზიტი
 • ბონდი, ადჰეზიური სისტემა
 • ფლოუ, თხევადი კომპოზიტი
 • სასარჩულე მასალები
 • ცემენტები
 • დროებითი ბჟენი
 • ეჩი, მოსაწამლი გელი
 • არხების საბჟენი მასალა
 • არხის დასამუშავებელი მასალა
 • განსაბჟენი მასალა
 • სადევიტალიზაციო პასტა
 • სარეტრაქციო მასალა
 • ჰემოსტატიური მასალა
 • საანესთეზიო მასალა
 • მონოჯექტის ნემსი
 • აპლიკატორი
 • ბამბის ლილვაკი
 • ნიღბები
 • ხელთათმანები
 • ნერწყვშემწოვი, პილასოსი
 • ერთჯერადი წინსაფარი, სალფეთქი
 • სადეზინფექციო მასალა
 • ანკერები
 • საანაბეჭდო მასალა
 • ალგინატური მასალა
 • მატრიცა დამჭერით
 • საპრიალებელი საშუალება
 • საოკლუზაციო ქაღალდი
 • რენტგენის ფირი
 • რენტგენის ფირის დეველოპერი
 • რენტგენის ფირის ფიქსატორი
 • სტომატოლოგიური მოწყობილობები
 • ტურბინული ბუნიკი
 • კუთხისქვეშა ბუნიკი
 • ჰაერის მიკრომოტორი
 • პირდაპირი ბუნიკი
 • ულტრასკალერი
 • ბუნიკის გადამყვანი
 • ბუნიკის საწმენდი საშუალება
 • რენტგენის მოწყობილობა
 • ვიზიოგრაფი
 • ინტრაორალური კამერა
 • ავტოკლავი
 • მშრალი სტერილიზატორი
 • სხვადასხვა სასტერილიზაციო მოწყობილობა
 • ფოტოპოლიმერიზატორი
 • აპექსლოკატორი
 • კომპრესორი
 • სტომატოლოგიური ავეჯი
Share this...Share on Facebook
Facebook