აბსცესი პერიოდონტული

განმარტებითი ლექსიკონი

აბსცესი პერიოდონტული – აბსცესი,რომელიც ვლინდება პერიოდონტში და მწვავე ანთების არსებობაზე მეტყველებს.