წყალი სამყაროში

წყალი

წყალი — წყალბადის  ოქსიდი (H2O), უსუნო, უგემო და უფერული სითხე (სქელ ფენებში ან აპარატურით დაკვირვებისას ცისფერია), ბიოსფეროში ყველაზე გავრცელებული ქიმიური ნაერთი.

წყალი აუცილებელია ყველა ცნობილი ცოცხალი ორგანიზმის არსებობისთვის. დედამიწაზე წყლის სავარაუდო რაოდენობაა 1400 მილიარდი მ³.  წყლის მთავარი მარაგია  მსოფლიო ოკეანე (96%). წყალი გვხვდება  მიწისქვეშა წყლების,  მყინვარების,  ტბების,  ნიადაგის ტენისა და მდინარეების სახით, ასევე ატმოსფეროში და როგორც წვიმის წყალი. ბუნებრივ პირობებში წყალში სხვადასხვა რაოდენობით ყოველთვის გახსნილია მარილები, აირები და ორგანული ნივთიერებები. დედამიწის გარდა წყლის არსებობა დადასტურებულია რამდენიმე სხვა ციურ სხეულზე (ევროპა, ეკვლიდე).….

________________________________________

….

Share this...Share on Facebook
Facebook