წყალმოსარგებლე

წყალი

წყალმოსარგებლე – ფიზიკური ან იურიდიული პირი (საკუთრების და ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმის განურჩევლად), მათ შორის უცხო ქვეყნის მოქალაქე, რომელიც ახორციელებს წყალსარგებლობას საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. (საქართველოს კანონი წყლის  შესახებ)

….

Share on Facebook
Facebook
გააზიარე Facebook -ზე ..