მკურნალობა უცხოეთში


ჰირუდოპროქტი

პრეპარატის მწარმოებლებსა და დისტრიბუტორებს შეუძლიათ მოგვაწოდონ ინფორმაცია პრეპარატის შესახებ. mpifarm@gmail.com

Comments are closed.

vaka