ქოლესტერინი და ოჯახური დისბეტალიპოპროტეინემია

ქოლესტერინი და ოჯახური დისბეტალიპოპროტეინემია

კითხვა: შეიძლება თუ არა ქოლესტერინის (CHOL) დონის ცვლილება გამოიწვიოს ოჯახურმა დისბეტალიპოპროტეინემიამ?

პასუხი: დიახ, შეიძლება. იხ. >>>

გადასვლა: ქოლესტერინი

….