ქოლესტერინი და სომატოტროპული ჰორმონის დეფიციტი

ქოლესტერინი და სომატოტროპული ჰორმონის დეფიციტი

კითხვა: შეიძლება თუ არა ქოლესტერინის (CHOL) დონის ცვლილება გამოიწვიოს სომატოტროპული ჰორმონის დეფიციტმა?

პასუხი: დიახ, შეიძლება. იხ. >>>

გადასვლა: ქოლესტერინი

….