ეპილატორების მიმოხილვა და რეიტინგები

ეპილატორების მიმოხილვა – ჩვენ ეპილატორების რეიტინგის განსაზღვრისას დავეყრდენით ინტერნეტ-მაღაზია ,,ამაზონს”. მოგეხსენებათ, დღეს მას მრავალი ათეული მილიონი ადამიანი, ყველაზე სანდო მაღაზიად მიიჩნევს.
ეპილატორების  კომპლექსური (სხვადასხვა მახასიათებელების ჯამი) ასახულია ვარსკვლავებში, რომელიც ყველა საქონელს ,,ამაზონზე” თან ახლავს.
რაც უფრო მეტია ვარსკვლავების რაოდენობა, მით რეიტინგულია ნივთი. ქვემოთ გთავაზობთ  ეპილატორების რამდენიმე მოდელს:.

♦ ეპილატორები ამაზონზე


♦ როგორ გამოვიწეროთ ,,ამაზონიდან” 
♦ Medgeo.net-ის ინტერნეტ-მარკეტი
♦ თავის მოვლის პერსონალური საშუალებები ინტერნეტ-მაღაზიებში 

ეპილატორების მიმოხილვა