დროული დაფარვის პრემია

ეს განმარტებითი ლექსიკონი არის ნაშრომის:  „როგორ მოვამზადოთ ბიზნეს-გეგმა“. ვასილ შენგელია. 2010.  ქართული უნივერსიტეტი. დანართი და სპეციალურად მომზადებულია მათთვის ვინც დამოუკიდებლად ამზადებს ბიზნეს-გეგმას. ლექსიკონში ტერმინთა ძიების გასამარტივებლად შეგიძლიათ გამოიყენოთ Google- ს საძიებო ფანჯარა, რომელიც ამ გვერდის თავშია განთავსებული.

დროული დაფარვის პრემია, Премия за досрочное погашение, Премия колл; Премия за отзыв, Call premium
დროული დაფარვის პრემია – ობლიგაციის საფასურზე ან პრივილეგირებულ აქციებზე დამატებაა, რომელიც გადახდილი უნდა იქნეს მფლობელის მიერ ფასიანი ქაღალდების დროული დაფარვისას. პრემია აღმოცენდება თუ დროული დაფარვის დროს ფასი იქნება ქაღალდის ნომინალურ ღირებულებაზე მეტი. ჩვეულებრივ დროული დაფარვის პრემია მცირდება იმ დროის განმავლობაში, რომელიც გავიდა ქაღალდის გამოსვლის შემდეგ.
გადასვლები: ბიზნეს-გეგმების სათაო გვერდზე >>>  ვასილ შენგელიას სახელმძღვანელოებზე >>> ბიზნეს-გეგმების განმარტებითი ლექსიკონის სათაო გვერდზე >>>
გადასვლები:  ბიზნეს გეგმაბიზნეს გეგმებიბიზნეს გეგმებიბიზნეს გეგმების მომზადებაბიზნეს გეგმების შედგენაბიზნესის მენეჯმენტიროგორ მოვამზადოთ ბიზნეს გეგმაბიზნეს გეგმაროგორ მოვიზიდოთ ინვესტორიინვესტორი,საინვესტიციო წინადადებებისაინვესტიციო წინადადებასაინვესტიციო პროექტისაინვესტიციო პროექტის მომზადება, ფინანსური ანალიზისაფინანსო ანალიზი