საწარმოთა ფინანსური (საფინანსო) ანალიზი

ვინც ფლობს ინფორმაციას, ის მართავს კიდეც სიტუაციას. სწორი ინფორმაციის მიღება საკუთარი კომპანიის ფინანსური მდგომარეობის (ანალიზი) შესახებ არის საუკეთესო გზა და საშუალება კომპანიის განვითარებისა და აყვავებისკენ. მოდით გავარკვიოთ, რა არის საწარმოს ფინანსური ანალიზი. საფინანსო ანალიზი აუცილებელია ბიზნეს-გეგმის მომზადების დროს. ქვემოთ ვაქვეყნებთ ამონარიდებს ბატონ ლევან შენგელია წიგნიდან.
MTVi მზადაა დაგეხმაროთ საფინანსო ანალიზის ჩატარებაში, ბიზნეს-გეგმების, საინვესტიციო და საკრედიტო პროექტების მომზადებაში. 577 235 400, caumednet@gmail.com, skype – medgeo.net

0. საწარმოს ფინანსური (საფინანსო)  ანალიზი

1. ფინანსური (საფინანსო) მდგომარეობის ანალიზი

….ფინანსური (საფინანსო) მდგომარეობის ანალიზის ძირითადი მიზანი

2. ფინანსური (საბუღალტრო,საფინანსო) ანგარიშგების ანალიზი

3. ფინანსური (საფინანსო) საქმიანობის ანალიზის ძირითადი მიმართულებები

4. კომერციული წინადადებათეზაურუსი: ბიზნეს-გეგმების სათაო გვერდი,   ბიზნეს-გეგმების განმარტებითი ლექსიკონი ,ბიზნეს გეგმაბიზნეს გეგმებიბიზნეს გეგმების მომზადება, ბიზნეს გეგმების შედგენა, როგორ მოვამზადოთ ბიზნეს გეგმაბიზნეს გეგმაროგორ მოვიზიდოთ ინვესტორი,  ინვესტორი, საინვესტიციო წინადადებები, საინვესტიციო წინადადებასაინვესტიციო პროექტები, საინვესტიციო პროექტი, საინვესტიციო წინადადების მომზადება, ბიზნესის მენეჯმენტი, ფინანსური ანალიზისაფინანსო ანალიზი, საფინანსო ანალიზი, ფინანსური ანალიზი, ძირტკბილა, საინვესტიციო პროექტი, საინვესტიციო პროექტის მომზადება, ფისტა, რა ღირს ბიზნეს გეგმაბიზნეს-გეგმა, საგრანტო პროექტების შედგენა, შეღავათიანი კრედიტების ბიზნეს გეგმა, შეღავათიანი კრედიტების ბიზნეს გეგმის მომზადება, შეღავათიანი კრედიტების პროექტების მომზადება, ბიზნეს გეგმები რაჭისათვის, ბიზნეს გეგმები ჯავახეთისათვის, ბიზნეს გეგმები კახეთისათვის, ინოვაციაინოვაციური, ინოვაციური ბიზნეს გეგმები, ბიზნეს გეგმები ემიგრანტებისათვის, ემიგრანტები,  ემიგრანტების ბიზნესი,  ემიგრანტების  დასაქმება ,  ემიგრანტების მომსახურებები, მოდის თუ არა ჩაწყობა გრანტებზე ?,  არის თუ არა ჩაწყობა გრანტებზე?,  არის თუ არა ჩაწყობა შეღავათიან კრედიტებზე, მოდის თუ არა ჩაწყობა შეღავათიან კრედიტებზე?

..