საავტორო ბიზნეს გეგმების მომზადება მესხეთ- ჯავახეთის, რაჭისა და კახეთისათვის!

თქვენს შეკითხვებს პასუხობს მარკეტინგული კომუნიკაციების სააგენტოს (MTVi agency) გენერალური დირექტორი, ბატონი მიხეილ ხოშტარია. 577 235 400; Caumednet@gmail.com; skype: medgeo.net


ბატონო მიხეილ!
MTVi agency – ს შექმნილ ბიზნეს-გეგმების ნუსხაში წერია: საავტორო ბიზნეს-გეგმები რეგიონებისათვის. ჩამოთვლილია რეგიონები: მესხეთ-ჯავახეთი, კახეთი, რაჭა >>>
თუ შეიძლება, უფრო დაწვრილებით – რას ნიშნავს ეს?

ბიზნეს გეგმის შემუშავებას ყოველთვის უძღვის წინ ბიზნეს იდეის ანალიზისა და ბიზნესის დაპროექტების ეტაპები (იხილეთ სტატია   ბიზნეს-გეგმა  აისბერგის  თავია >>>). ამ ეტაპებზე უნდა გამოვლინდეს, რა იდეაა მოცემულ სიტუაციაში ყველაზე უფრო პერსპექტიული, ანუ რაა პროექტში ინოვაციური მოცემული რეგიონისათვის. იდეის ორიგინალობა, ინოვაცია ხშირად ფონდების ოფიციალური მოთხოვნაა, თუმცა ამას მოთხოვნა არ ჭირდება, იგი  ბიზნესის კონკურენტუნარიანობის პრინციპიდან გამომდინარეობს.

ყველა რეგიონს აქვს რაღაც  ორიგინალური სპეციფიკა, რომელზეც შეიძლება აიგოს კონკურენტუნარიანი პროექტი. ეს სპეციფიკა სწორად უნდა იქნეს გააზრებული და ფორმილირებული. ეს დიდი შრომაა, რომელიც მასშტაბური ინფორმაციის მოგროვებასა და დამუშავებას მოითხოვს.
როცა რეგიონისათვის საავტორო ბიზნეს-გეგმებზეა საუბარი იგულისხმება, რომ ჩვენმა სპეციალისტებმა იმუშავეს და მიაგნეს ამ რეგიონში ყველაზე უფრო მოგებიან, ორიგინალურ, ინოვაციურ იდეას და გთავაზობენ თქვენი ბიზნესი ან იდეაზე დააფუძნოთ. ასეთ იდეას საავტორო იდეას ვუწოდებთ.  მისი ღირებულება ბუნებრივია უფრო მაღალია.


თეზაურუსი: ბიზნეს-გეგმების სათაო გვერდი,   ბიზნეს-გეგმების განმარტებითი ლექსიკონი ,ბიზნეს გეგმაბიზნეს გეგმებიბიზნეს გეგმების მომზადება, ბიზნეს გეგმების შედგენა, როგორ მოვამზადოთ ბიზნეს გეგმაბიზნეს გეგმა,  როგორ მოვიზიდოთ ინვესტორი,  ინვესტორი, საინვესტიციო წინადადებები, საინვესტიციო წინადადება,  საინვესტიციო პროექტები, საინვესტიციო პროექტი, საინვესტიციო წინადადების მომზადება, ბიზნესის მენეჯმენტი, ფინანსური ანალიზი,  საფინანსო ანალიზი, საფინანსო ანალიზი, ფინანსური ანალიზი, ძირტკბილა, საინვესტიციო პროექტი, საინვესტიციო პროექტის მომზადება, ფისტა, რა ღირს ბიზნეს გეგმაბიზნეს-გეგმა, საგრანტო პროექტების შედგენა, შეღავათიანი კრედიტების ბიზნეს გეგმა, შეღავათიანი კრედიტების ბიზნეს გეგმის მომზადება, შეღავათიანი კრედიტების პროექტების მომზადება, ბიზნეს გეგმები რაჭისათვის, ბიზნეს გეგმები ჯავახეთისათვის, ბიზნეს გეგმები კახეთისათვის, ინოვაციაინოვაციური, ინოვაციური ბიზნეს გეგმები, ბიზნეს გეგმები ემიგრანტებისათვის, ემიგრანტები,  ემიგრანტების ბიზნესი,  ემიგრანტების  დასაქმება ,  ემიგრანტების მომსახურებები, მოდის თუ არა ჩაწყობა გრანტებზე ?,  არის თუ არა ჩაწყობა გრანტებზე?,  არის თუ არა ჩაწყობა შეღავათიან კრედიტებზე, მოდის თუ არა ჩაწყობა შეღავათიან კრედიტებზე?