გრანტები. საგრანტო პროექტების მომზადება (შედგენა)

ბიზნესის მხარდასაჭერად გრანტების მიღების მსურველებს MTVi  agency (577 235 400, Caumednet@gmaul.com; skype: medgeo.net) გთავაზობთ:
1. საინფორმაციო მომსახურებას – მოგაწვდით ინფორმაციებს საგრანტო კონკურესების და ამ სფეროს სხვა სიახლეების შესახებ;
2. წერილობით კონსულტაციებს ამ სფეროში;
3. საგრანტო პროექტებისა და ბიზნეს გეგმების მომზადებას.

ქვემოთ მოტანილი სია ასახავს 2017 წლის იანვარში მიმდინარე კონკურესების არასრულ სიას. ეს სია მუდმივად ივსება და განიცდის ცვლილებებს.


♦ საგრანტო პროექტების  მომზადება (შედგენა) რძის მწარმოებელი სასოფლოსამეურნეო კოოპერატივების მხარდაჭერის სახელმწიფო პროგრამისათვის

საგრანტო პროექტების მომზადება (შედგენა)საგრანტო  კონკურსისათვის  საზღვრის პირა თანამშრომლობის პროგრამის (CBC) ფარგლებში

საგრანტო პროქტების მომზადება  (შედგენა) დამწყები მეწარმეების საგრანტო კონკურსისათვის

საგრანტო პროექტების მომზადება  ( შედგენა) საგრანტო კონკურსის  რეგიონული განვითარების ხელშეწყობისთვის 500000 ევრო

საგრანტო პროექტების მომზადება (შედგენა)  საგრანტო კონკურსისათვის   სოციალური საწარმოს დაფუძნების მსურველებისთვის

♦ საგრანტო პროექტების მომზადება (შედგენა) საგრანტო კონკურსისათვის საქართველოს ტურიზმის სექტორში ჩართული ღარიბი თემებისა და მიკრომეწარმეების შესაძლებლობების გაზრდა

♦ საგრანტო პროექტების მომზადება  (შედგენა) საგრანტო კონკურსისათვის  ინოვაციური იდეების განსახორციელებლად 4000 ევრო

♦ საგრანტო პროექტების მომზადება  (შედგენა) საგრანტო კონკურსისათვის  რეგიონული განვითარების ხელშეწყობისთვის 500000 ევრო

სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების მხარდამჭერი ახალი როგრამა იწყება  საგრანტო პროექტების მომზადება (შედგენა)

♦ საგრანტო პროექტების  მომზადება (შედგენა) პროგრამისათვის ქალთა უფლებები და გარემოს დაცვითი სამართლიანობა 2017

♦ საგრანტო პროექტების მომზადება (შედგენა) ქალთა ფონდის გრანტისათვის

♦ საგრანტო პროექტების მომზადება (შედგენა) პროგრამისათვის თხილის წარმოების განვითარება სასოფლოსამეურნეო კოოპერაციის მხარდაჭერის გზით

საგრანტო პროექტების  (შედგენა) – „ელკანააცხადებს საგრანტო კონკურსს

♦ საგრანტო პროექტების მომზადება  (შედგენა ) კონკურსისათვის   ღია გრუნტზე ბოსტნეულის სადემონსტრაციო ნაკვეთების მოწყობაზე

♦ საგრანტო პროექტები მომზადება (შედგენა) მევენახეობის სასოფლოსამეურნეო კოოპერატივების ხელშეწყობისპროგრამისათვის

♦ საგრანტო პროექტების  მომზადება (შედგენა) მეფუტკრეობის სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების მხარდაჭერის სახელმწიფო პროგრამა


თეზაურუსი: ბიზნეს-გეგმების სათაო გვერდი,   ბიზნეს-გეგმების განმარტებითი ლექსიკონი ,ბიზნეს გეგმაბიზნეს გეგმებიბიზნეს გეგმების მომზადება, ბიზნეს გეგმების შედგენა, როგორ მოვამზადოთ ბიზნეს გეგმაბიზნეს გეგმა,  როგორ მოვიზიდოთ ინვესტორი,  ინვესტორი, საინვესტიციო წინადადებები, საინვესტიციო წინადადება,  საინვესტიციო პროექტები, საინვესტიციო პროექტი, საინვესტიციო წინადადების მომზადება, ბიზნესის მენეჯმენტი, ფინანსური ანალიზი,  საფინანსო ანალიზი, საფინანსო ანალიზი, ფინანსური ანალიზი, ძირტკბილა, საინვესტიციო პროექტი, საინვესტიციო პროექტის მომზადება, ფისტა, რა ღირს ბიზნეს გეგმაბიზნეს-გეგმა, საგრანტო პროექტების შედგენა, შეღავათიანი კრედიტების ბიზნეს გეგმა, შეღავათიანი კრედიტების ბიზნეს გეგმის მომზადება, შეღავათიანი კრედიტების პროექტების მომზადება, ბიზნეს გეგმები რაჭისათვის, ბიზნეს გეგმები ჯავახეთისათვის, ბიზნეს გეგმები კახეთისათვის, ინოვაციაინოვაციური, ინოვაციური ბიზნეს გეგმები, ბიზნეს გეგმები ემიგრანტებისათვის, ემიგრანტები,  ემიგრანტების ბიზნესი,  ემიგრანტების  დასაქმება ,  ემიგრანტების მომსახურებები, მოდის თუ არა ჩაწყობა გრანტებზე ?,  არის თუ არა ჩაწყობა გრანტებზე?,  არის თუ არა ჩაწყობა შეღავათიან კრედიტებზე, მოდის თუ არა ჩაწყობა შეღავათიან კრედიტებზე?


..