ძირტკბილა

მსოფლიოში სწრაფად და სტაბილურად იზრდება ძირტკბილას ფასები და მასზე მოთხოვნილება. შეიძლება თამამად ითქვას, ქართულმა ძირტკბილამ უკვე მოიპოვა მსოფლიოში ავტორიტეტი. ჩვენი პილოტური გათვლებით, სწორი მენეჯმენტის პირობებში, საქართველოში შეიძლება 3-5  მილიარდი დოლარის ძირტკბილას წარმოება. თუკი თქვენ გსურთ დაამზადოთ ან გააშენოთ ძირტკბილა, მოამზადოთ ძირტკბილას წარმოება-ექსპორტის ბიზნეს-გეგმა,  შექმნათ ძირტკბილას ქარხანა, მიმღები პუნქტი ან ძირტკბილას პლანტაცია გამოგადგებათ ჩვენი კონსულტაციები (MTVi). კონსულტაციები ფასიანია და ხორციელდება სკაიპით. საკონტაქტო ელფოსტა caumednet@gmail.com; tel.: 577 235 400 ; სკაიპის ნიკია  – medgeo.net 

► ძირტკბილას თესლი ინტერნეტ-მაღაზია „ამაზონზე“
► ძირტკბილას ფესვები

პოსტები www.medgeo.net-ზე

 1.  ძირტკბილას მწარმოებელთა და ექსპორტიორთა ასოციაცია საქართველოში
 2.  გრანტები და კრედიტები ძირტკბილას პლანტაციებისა და ქარხნის ასაშენებლად
 3. უცხოური კაპიტალისათვის მიმზიდველი საინვესტიციო მიმართულება –  სამკურნალო, ეთერზეთოვანი და ტექნიკური მცენარეები.
 4. Investments
 5. პერსპექტიული ბიზნეს-მიმართულება კახეთის  ნახევრადუდაბნოებისა და მლაშობებისათვის
 6. ძირტკბილას თესლის შეგროვება
 7. რამდენ მოსავალს იძლევა?
 8. ქართული ძირტკბილას ფასი
 9. ძირტკბილას მომპოვებლები და ჩამბარებლები საქართველოში
 10. კონტრაქტი ძირტკბილას შესყიდვაზე

ძირტკბილაძირტკბილას მწარმოებელთა მხარდაჭერა Facebook -ით

 1. ძირტკბილა . Facebook-ჯგუფი
 2. ბიზნეს-გეგმების მომზადება (მათ შორის-ძირტკბილა)
 3. აგრო სექტორი (ააქვეყნებს ინფორმაციებს ძირტკბილაზეც)

ძირტკბილას მწარმოებელთა მხარდაჭერა ბლოგებით

 1. ბიზნეს-გეგმები 

ბმები: ბიზნეს-გეგმები სოც.ქსელებში; ბიზნეს-გეგმების სახელმძღვანელოები; მზა ტიპური ბიზნეს-გეგმები; ინვესტიციები; კრედიტები; ძირტკბილა; ფისტაქართული პროდუქციის გაყიდვა უცხოეთში