მეწარმეთა და საწარმოთა მომსახურებები ერთი სარკმლის პრინციპით

მეწარმეთა მომსახურებები ერთი სარკმლის პრინციპით 

მეწარმეებს, საწარმოებს მრავალი სახის მომსახურება ჭირდებათ. მაგალითად: მარკეტინგული მომსახურებები;  გაყიდვებში მხარდაჭერა; ბიზნეს-გეგმების მომზადება; ბუღალტრული მომსახურება; აუდიტორული მომსახურება; საგადასახადო მომსახურება; კრედიტები; ინვესტიციები; რეკლამაIT; იურიდიული მომსახურება; ექსპერტიზა; არბიტრაჟები და  სხვა მრავალი.

ერთი სარკმლით მეწარმეთა მომსახურების პრინციპი გულისხმობს, რომ ყველა ამ მომსახურებას მეწარმე ერთი სტრუქტურიდან იღებს.

გასაგებია, რომ ამგვარი მომსახურებების უკან, სინამდვილეში მრავალი სპეციალიზებული ორგანიზაცია დგას, მაგრამ მეწარმეს კონტაქტი მხოლოდ „ერთ სარკმელთან“ აქვს.

მიუხედავად იმისა, რა ტიპის მეწარმე ბრძანდებით და რა ტიპის საწარმო გაქვთ, თუკი თქვენთვის ამგვარი მომსახურების პრინციპი მისაღებია, გვაცნობეთ თქვენს შესახებ სპეციალური საკონტაქტო ფორმიდან, რომელიც ქვემოთაა განთავსებული: