სქესობრივი აქტის ტექნიკა

თურმანიძის მალამო

აღსანიშნავია, რომ გახანგრძლივებული სასიყვარულო თამაშით (პრელუდიით), პარტნიორი ქალი შეიძლება სქესობრივი აღგზნების შემცირებამდე მივიყვანოთ ან მის სრულ გაქრობამდეც კი. აღგზნების დონის შემცირება ხასიათდება სეკრეციის გაქრობით. მამაკაცმა არ უნდა დაუშვას აღგზნების გაქრობა და მისი ნიშნების გამოჩენისთანავე დაუყოვნებლივ უნდა დაიწყოს სქესობრივი აქტი. ამგვარი რამ ძლიერ ტემპერამენტიან ქალებს იშვიათად მოსდით და ხშირია საშუალო და სუსტი ტემპერამენტის ქალებში., რადგან მათ ორგაზმის პერიოდი ხანგრძლივი არა აქვთ. ზედმეტად გაგრძელებული წინასასიყვარულო ალერსი მოსალოდნელია სქესობრივი გრძნობების გამოფიტვის მიზეზი გახდეს და აღგზნება შეიძლება ორგაზმის დაწყებამდე გაქრეს.


► შეგახსენებთ! თუკი ,,ამაზონზე” გსურთ რაიმე საქონლის შეძენა, ჩვენი საიტიდან ….შესვლის შემთხვევაში მიიღებთ ფილტრირებულ ინფორმაციას აქციებისა და ….ფასდაკლებების გათვალისწინებით.

► სექს-სათამაშოები – ●ანალური სათამაშოები; ●კათეტერები და ზონდები; ●ფალო-….იმიტატორები; ●მასტურბატორები და თოჯინები; ●სათამაშოები სამედიცინო თემა-….ტიკით; ●პენისის რგოლები; ●პენისის გასადიდებლები; ●ვიბრატორები.
► უსაფრთხო სექსი – ●პრეზერვატივები; ●ქალის კონტრაცეპტივები; ●ლუბრიკანტები; ….სპერმიციდები.
► სექსუალობის მოსამატებლები


საშუალოდ, სასიყვარულო პრელუდია გრძელდება ათ წუთს, რის შემდეგაც აუცილებელია სქესობრივი აქტის დაწყება, რომელსაც არ შეიძლება შევხედოთ როგორც მხოლოდ მექანიკურ მოქმედებას. თუ მამაკაცი ქალთან სიახლოვეს თვლის სუფთა მექანიკურ მოქმედებად, ამით ის გულგრილობას გამოიწვევს ცოლში და შესაძლოა მან უფრო გონიერი პარტნიორის მოძებნა სცადოს.
განვიხილოთ ძლიერ ტემპერამენტიანი ქალის დაკმაყოფილების გზები. ამ ტიპის ქალები ადვილად აღიგზნებიან. აქვთ ხანგრძლივი პრელუდიითა და ორგაზმით ტკბობის უნარი. იმისათვის, რომ მამაკაცმა გაუძლოს ამგვარ პირობებს, მან თავი უნდა აარიდოს სასქესო ასოს აქტიურ მოძრაობას პრელუდიის პროცესში და ეს პროცესი ტუჩებისა და ხელების დახმარებით უნდა წარმართოს.
ამ ჯგუფის ქალებს ექსტაზი ტუჩებსა და მკერდზე კოცნით ეუფლებათ, რასაც თან ახლავს ერთდროულად საჯდომის ზედაპირის ალერსი ზემოდან ქვემოთ ან პირიქით, მუხლებამდე.
თითქოს და შემთხვევით მამაკაცი უნდა შეეხოს საშოს როგორც გარეგან, ისე შინაგან ნაწილებს და უნდა განახორციელოს ხანგრძლივი ალერსიანი მოძრაობა კლიტორზე. მამაკაცი თითით უნდა ეფერებოდეს კლიტორს ფუძიდან თავამდე და ეს მოძრაობა უნდა ქმნიდეს სასქესო ასოს მოძრაობის იმიტაციას. მამაკაცს შეუძლია გაამრავალფეროვნოს ალერსის მეთოდები. მაგალითად საკუთარი ფეხის ქალის ფეხებს შუა ჩადებით და მისი საშოს გარშემო ხახუნით. ძლიერი ტემპერამენტის ქალები მამაკაცის სასქესო ასოს დანახვითაც კი აღიგზნებიან, სიამოვნებთ მისი მოფერება და კოცნა. ეს უკანასკნელი მამაკაცთა უმრავლესობას სიამოვნებს და მხოლოდ უმცირესობა რჩება ამგვარი ალერსის მიმართ გულგრილი.
ძლიერი ტემპერამენტის ქალებს დიდი სურვილი აქვთ ტუჩებით ეფერონ მამაკაცის სასქესო ასოს, მაგრამ მათი უმრავლესობა თავს იკავებს მცდარი სირცხვილის გრძნობის გამო. ქალების მისწრაფება პარტნიორის სასქესო ასოს მოფერების უმცირესი სურვილის წარმოშობისთანავე უნდა იქნეს წახალისებული.

იმის გამო, რომ ერთჯერადი ორგაზმის ტიპის ქალების ორგაზმი ხანმოკლეა, აუცილებელია ორგაზმის წინ პრელუდიის გაგრძელება. ამ ტიპის ქალების ნახევარი მხოლოდ კლიტორის გაღიზიანებით აღიგზნება. სწორედ ამ მიმართულებით უნდა გაამახვილოს ყურადღება მამაკაცმა. ყველა ამ ქალს სიამოვნებას ანიჭებს არა თვით ორგაზმი, რადგან იგი ძლიერ ხანმოკლეა, არამედ წინა სასიყვარულო პრელუდია. სიამოვნების უმაღლეს დონეს ისინი საფეხუროვანი აღგზნების მეთოდის გამოყენებით აღწევენ. ამ მეთოდის არსი იმაშია, რომ ქალმა ისეთ მდგომარეობას მიაღწიოს, რომელიც წინ უძღვის ორგაზმს. შემდგომ ამ შეგრძნებას ამცირებენ საწყის დონემდე, ასევე აძლერებენ და ასე შემდეგ. ამრიფად აღგზნება მიმდინარეობს საფეხურობრივად ყველაზე მძაფრ შეგრძნებამდე, რის შემდეგაც მცირე ხანგრძლივობის აქტიც კი ქალში იწვევს არაჩვეულებრივად ძლიერ ორგაზმს. თითის დახმარებით კლიტორის აღგზნება ზემოთ დასახელებულ პროცესში გადამწყვეტ როლს თამაშობს. თუმცა ამავე დროს ზოგიერთი ქალისათვის აუცილებელია მამაკაცის სასქესო ასო შეყვანილ იქნას საშოში. სასქესო ასო თუნდაც არ მოძრაობდეს, ეს მაინც იწვევს ქალში სიამოვნებას.
მამაკაცის ძალები დაზოგილ რომ იქნას, აუცილებელია თითით კლიტორის აღგზნების შესწავლა. აღგზნების დონის განსაზღვრა ძნელი არ არის. ორგაზმის მოახლოება შეინიშნება ქალის სხეულის ვიბრაციით და მისი მისწრაფებით სასქესო ორგანოები მაღლა წამოსწიოს, რათა დაამყაროს თითით კლიტორთან მეტი კონტაქტი. ამ დროს არავითარ შემთხვევაში არ არის საჭირო კლიტორზე თითით დაწოლა, რადგან ეს უცილობლად გამოიწვევს აღგზნების მინიმუმამდე დაცემას. როგორც კი ქალი მაღლა წამოწევს სასქესო ორგანოებს, დაუყოვნებლივ უნდა შეწყდეს კლიტორზე ზემოქმედება, სანამ ქალი საწყის მდგომარეობას არ დაუბრუნდება. ამის შემდეგ უნდა განახლდეს კლიტორის აღგზნება და გაღიზიანებამ იმავე დონეზე უნდა აიწიოს. აღსანიშნავია, რომ მეორედ ეს მოხდება უფრო სწრაფად და გამოიხატება უფრო მკვეთრად. აღგზნებებს შორის პირველი პაუზა დაახლოებით 5 წამს გრძელდება, მეორე – 8, მესამე – 10, მეოთხე – 12 წამს. დაახლოებით მეხუთე პერიოდის შემდეგ მამაკაცს შეუძლია წუთი, წუთნახევარი ინტერვალის პაუზის გაკეთება, რათა ქალს მიეცეს ოდნავი სულის მოთქმის საშუალება, რის შემდეგადაც ახლიდან უნდა დაიწყოს მისი აღგზნება.
ამგვარად, 10-15-ჯერ აღგზნებისას და მისი დაცემის პერიოდების გავლის შემდეგ მამაკაცს შეუძლია ნორმალური სქესობრივი აქტის ჩატარება.

ზემოთ აღწერილი შემზადების შემდეგ სქესობრივი კავშირით პარტნიორები სასურველ ორგაზმს აღწევენ. თითით კლიტორით გაღიზიანების მეთოდი ქალში იმგვარ აღგზნებას იწვევს, რაც მას ანიჭებს სქესობრივი სიამოვნების შესაძლებლობას. აუცილებელია გვახსოვდეს, რომ ზედმეტად უხეში შეხება კლიტორზე აქვეითებს აღგზნებას და ზოგჯერ საერთოდ სპობს. ძლიერ მსუბუქი კონტაქტი უფრო მისაღებია, ვიდრე უხეში, მაგრამ ის არ ავითარებს აღგზნებას იმ დონემდე, რაც საჭიროა ორგაზმისათვის. აღგზნებული კლიტორის თავი ძლიერ მგრძნობიარეა და ამიტომ ზოგჯერ უშუალოდ მასზე შეხება ქალის სხეულის კონვულსიურ მოძრაობას იწვევს. თუ ეს ასე ხდება, კონტაქტი უნდა იყოს გადატანილი კლიტორის სიღრმეში და მხოლოდ ერთი-ორი წუთის გასვლის შემდეგ უნდა ვეცადოთ მის მაღლივ ნაწილზე ზემოქმედებას. ეს შეიცნობა მხოლოდ პრაქტიკული გზით. მამაკაცი დელიკატურად უნდა გაეცნოს ქალის შეგრძნებების ხასიათსა და დაკმაყოფილების დონეს.

სუსტი ტემპერამენტის მქონე ქალებმაც უნდა მიიღონ სრული სქესობრივი კმაყოფილება. თუმცა მათი აღგზნების ტექნიკა რამდენადმე განსხვავდება ძლიერი ტემპერამენტის მქონე ქალთან ურთიერთობის ტექნიკისაგან.. სასიყვარულო თამაშის პირველ ნახევარში ქმარი თითქმის მთლიანად ერიდება სასქესო ორგანოებზე შეხებას და ყირადღებას აქცევს ქალის ეროგენულ ზონებს. აუცილებლობის შემთხვევაში მას შეუძლია გააძლიეროს აღგზნება საკუთარი ფეხის ქალის ფეხების შუა ჩადებით და ამოძრაოს იგი ქალის სასქესო ორგანოსთან კონტაქტის მიზნით. ამგვარად, მას შეუძლია საშოს დიდი და პატარა ბაგეების დაწევა ისე, რომ მისი ფეხი ქალის სასქესო ორგანოს შიდა ნაწილს ეხებოდეს. ამ დროს მიუღებელია თოთოთ კლიტორის გაღიზიანება. თუ კაცი ცაციაა, ის უნდა დაწვეს მარჯვენა მხარეზე. ეს მას მისცემს ხელით თავისუფლად მოქმედების საშუალებას.
პრელუდიის მეორე ნაწილი შედგება თითით კლიტორის გაღიზიანებისაგან. თუ მამაკაცი ვერ შეიტყობს პარტნიორის ორგაზმისათვის მზადყოფნას, მაშინ მან უნდა სთხოვოს ქალს, რომ ანიშნოს ამის შესახებ. თუ მამაკაცი წარმართავს სქესობრივ აქტს მრავალჯერადი ორგაზმის უნარის მქონე ქალთან და იმყოფება ქალის ზემოთ, მან დროდადრო უნდა გააღიზიანოს თოთით კლიტორი.. ზოგჯერ პოზის შეცვლის დროსაც გაღიზიანების დონე რომ შეინარჩუნოს, უნდა განაგრძოს კლიტორზე ზემოქმედება. როდესაც მამაკაცი ქალზე ზემოდან წევს, მან ბოლომდე უნდა შეიყვანოს სასქესო ასო საშოში, და თავისკენ მიიზიდოს ქალი, რათა სასქესო ორგანოები მჭიდროდ შეეხონ ერთმანეთს. ამ დროს მეტ ეფექტს იძლევა მენჯების ბრუნვითი მოძრაობა. ნელ-ნელა უნდა მიმდინარეობდეს სასქესო ასოს წინ და უკან მოძრაობა და ეს ციკლი უნდა განხორციელდე ორ-სამჯერ. თოთოეული გაღიზიანებისას ქალის აღგზნება უნდა იზრდებოდეს თანდათანობით და რიტმის დაცვით, რის შემდეგაც დადგება ქალისათვის სასიამოვნო ორგაზმი. რადგან ქალში ორგაზმი რამოდენიმე წუთის შემდეგ დგება, კაცმა კონტროლი უნდა გაუწიოს საკუთარ შეგრძნებებს. ქალის პირველი ორგაზმის შემდეგ მამაკაცი აკეთებს ნახევარი წუთიდან ერთ წუთამდე შესვენებას. შემდეგ იწყებს საშოში სასქესო ასოს ღრმა და მკვეთრ მოძრაობას. მეორე ორგაზმი ქალებს თხუთმეტი წამის შემდეგ ეწყებათ, იგი უფრო მოკლე და ნაკლებინტენსიურია. შემდეგო ორგაზმებიც ამგვარი სახით მიიღწევა.

თუ ქალს მხოლოდ ერთჯერადი ორგაზმის უნარი აქვს, მისი აღგზნება უნდა მოვახდინოთ ზემოთ აღწერილი მეთოდით და შემდეგ შევუდგეთ ნორმალურ სქესობრივ კავშირს. ექსპერიმენტის მიზნით კაცს შეუძლია გამოსცადოს ერთჯერადი ორგაზმის მქონე ქალის ასაღგზნებად ისეთი საშუალება, რომელიც აღწერილი იყო მრავალჯერადი ორგაზმის მქონე ქალებთან ურთიერთობისას, მაგრამ თუ მისი ცდა მარცხით დამთავრდება, მაშინ გამოყენებულ უნდა იქნეს შემდეგი მეთოდი: სასქესო ასოს საშოში შეყვანასთან ერთად მამაკაცმა უნდა გააგრძელოს კლიტორის თითით აღგზნება და ქალის უეცარი და მთრთოლვარე კოცნის შემდეგ, რაც ყოველთვის წინ უძღვის ორგაზმს, მან უნდა შეწყვიტოს კლიტორის გაღიზიანება და დაიწყოს საშოში სასქესო ასოს რიტმული მოძრაობა. ზოგჯერ ზემოთ აღწერილი აღგზნების ტექნიკის რამდენიმე წლის განმავლობაში გამოყენების შემდეგ, ქალის ვნებათაღელვის განცდის ფორმებში გარდატეხა ხდება და იგი ორგაზმს განიცდის თითით კლიტორის გაღიზიანების გარეშეც. ეს არის სრულყოფილი და ხანგრძლივი სქესობრივი ურთიერთობის შედეგი, რომლისგან კმაყოფილებაც იწვევს სულიერ სიახლოვეს. მეუღლეები ამ ურთიერთობას უნდა უფრთხილდებოდნენ, მიუხედავად ყოველგვარი დაღლილობის, საზრუნავის, ემოციური გაღიზიანებადობისა და სხვა გამოვლინებებისა, რომლებიც ჩრდილს აყენებენ ჩვენს ცხოვრებას.

რ. სტრიტი ,,სქესობრივი ცხოვრების კულტურა”

ბმები :

web
♦ ამაზონი აქციური და რეგიონალური ფასდაკლებებით
♦ როგორ გამოვიწეროთ ,,ამაზონიდან”
♦ „ამაზონი“ – ეკონომიის გაკეთების საშუალებები
♦  სამედიცინო სექსოლოგია
♦ სექსოლოგია (ბლოგი)
FB-Page
♦ ფეის გვერდი „სექსოლოგია“
FB-group
♦ ფეის-ჯგუფი „ სამედ. სექსოლოგია“
♦ ფეის-ჯგუფი „სექს- შოპების დაიჯესტი“

გაფრთხილება!

 


Share this...Share on Facebook
Facebook