დაავადებები. მე-10 საერთაშორისო კლასიფიკატორი (I)

A00              ქოლერა

A00-A09     ნაწლავური ინფექციები

A00-Â99     კლასი I ზოგიერთი ინფექციური და პარაზიტული დაავადება

A01              ტიფი და პარატიფი

A01.0           მუცლის ტიფი

A01.4           დაუზუსტებელი პარატიფი

A02              სხვა სალმონელოზული ინფექციები

A02.0           სალმონელოზური ენტერიტი

A03              შიგელოზი

A04              სხვა ბაქტერიული ნაწლავური ინფექციები

A04.1           ენტეროტოქსიგენური ინფექცია, გამოწვეული  Escherichia coli-ით

A04.2           ენტეროინვაზიური ინფექცია, გამოწვეული  Escherichia coli-ით

A04.3           ენტეროჰემორაგიული ინფექცია, გამოწვეული  Escherichia coli-ით

A04.4           სხვა ნაწლავური ინფექციები, გამოწვეული  Escherichia coli-ით

A04.7           ენტეროკოლიტი, გამოწვეული Clostridium difficile

A04.8           სხვა დაზუსტებული, ნაწლავური, ბაქტერიული ინფექციები

A04.9           დაუზუსტებელი ბაქტერიული, ნაწლავური ინფექცია

A05              სხვა ბაქტერიული საკვებისმიერი მოწამვლები

A05.1           ბოტულიზმი

A05.9           დაუზუსტებელი ბაქტერიული საკვებისმიერი მოწამვლა

A06              ამებიაზი

A06.0           მწვავე ამებური დიზენტერია

A06.1           ქრონიკული ნაწლავური ამებიაზი

A06.4           ღვიძლის ამებური აბსცესი

A06.8           სხვა ლოკალოზაციის ამებური ინფექცია

A06.9           დაუზუსტებელი ამებიაზი

A07              სხვა პროტოზოული ნაწლავური ინფექციები

A07.0           ბალანტიდიაზი

A07.1           ლამბლიოზი (ჟიარდიოზი)

A07.2           კრიპტოსპორიდიოზი

A08              ვირუსული და სხვა დაზუსტებული ნაწლავური ინფექციები

A08.0           როტავირუსული ენტერიტი

A09              დიარეა და გასტროენტერიტი, სავარაუდოდ ინფექციური წარმოშობის (დიზენტერია, ბაქტერიული დიარეა)

A15-A19     ტუბერკულოზი

A16              სასუნთქი ორგანოების ტუბერკულოზი, ბაქტერიულად ან ჰისტოლოგიურად დაუდასტურებელი

A16.2           ფილტვების ტუბერკულოზი, ბაქტერიული ან ჰისტოლოგიური დადასტურების შესახებ მოხსენიების გარეშე

A18              სხვა ორგანოების ტუბერკულოზი

A18.4           კანის და კანქვეშა ქსოვილის ტუბერკულოზი

A20              შავი ჭირი

A20-A28     ზოგიერთი ბაქტერიული ზოონოზები

A21              ტულარემია

A22              ციმბირის წყლული

A23              ბრუცელოზი

A26              ერიზიპელოიდი

A26.0           კანის ერიზიპელოიდი

A27              ლეპტოსპიროზი

A30              ლეპრა, კეთრი  (ჰანსენის დაავადება)

A30-A49     სხვა ბაქტერიული დაავადებები

A31              ინფექციები, რომლებიც გამოწვეულია სხვა მიკობაქტერიებით

A32              ლისტერიოზი

A35              ტეტანუსის სხვა ფორმები

A36              დიფტერია

A37              ყივანახველა

A38              ქუნთრუშა

A39              მენინგოკოკური ინფექცია

A39.0           მენინგოკოკური მენინგიტი

A30-A49     სხვა ბაქტერიული დაავადებები

A40              სტრეპტოკოკური სეპტიცემია

A41              სხვაგვარი სეპტიცემია

A41.2           სეპტიცემია, გამოწვეული დაუზუსტებელი სტაფილოკოკით

A41.8           სხვა დაზუსტებული სეპტიცემია

A41.9           დაუზუსტებელი სეპტიცემია

A42              აქტინომიკოზი

A46              წითელი ქარი

A48              სხვა ბაქტერიული დაავადებები, რომლებიც კლასიფიცირებულნი არ არიან სხვა რუბრიკებში

A48.0           აიროვანი განგრენა

A48.1           ლეგიონერების დაავადება

A48.3           ტოქსიკური შოკის სინდრომი

A49              ბაქტერიული ინფექცია, დაუზუსტებელი ლოკალიზაციის

A49.0           სტაფილოკოკური ინფექცია, დაუზუსტებელი

A49.1           სტრეპტოკოკური ინფექცია, დაუზუსტებელი

A49.2           ინფექცია, გამოწვეული Haemophilus influenzae -ით, დაუზუსტებელი

A49.3           ინფექცია, გამოწვეული მიკოპლაზმით, დაუზუსტებელი

A49.8           სხვა ბაქტერიული ინფექციები, დაუზუსტებელი ლოკალიზაციით

A50-A64     ინფექციები, რომლებიც გადაეცემა უპირატესად სქესობრივი გზით

A51              ადრეული სიფილისი

A52              გვიანი სიფილისი

A52.9           გვიანი სიფილისი დაუზუსტებელი

A53              სიფილის სხვა და დაუზუსტებელი ფორმები

A53.9           დაუზუსტებელი სიფილისი

A54              გონოკოკური ინფექცია

A54.0           შარდსასქესო ტრაქტის ქვედა ნაწილების გონოკოკური ინფექცია პერიურეთრალური და წინამდებარე

A54.9           გონოკოკური ინფექცია, დაუზუსტებელი

A55              ქლამიდიური ლინფოგრანულომა (ვენერიული)

A56              სხვა ქლამიდიური დაავადებები, რომლებიც გადაეცემა სასქესო გზით

A56.0           შარდსასქესო ტრაქტის ქვედა ნაწილების ქლამიდიური ინფექციები

A56.1           მცირე მენჯის ღრუს და შარდსასქესო სისტემის სხვა ორგანოების ქლამიდიური ინფექციები

A56.2           შარდსასქესო ტრაქტის დაუზუსტებელი ქლამიდიური ინფექციები

A57              შანკროიდი

A58              საზარდულის გრანულომა

A59              ტრიქომონიაზი

A59.0           უროგენიტალური ტრიქომონიაზი

A50-A64     ინფექციები, რომლებიც გადაეცემა უპირატესად სქესობრივი გზით

A60              ანოგენიტალური ჰერპესული, ვირუსული ინფექცია (herpes simplex)

A60.0           სასქესო ორგანოების და შარდ-სასქესო ტრაქტის ჰერპესული ინფექციები

A63              სხვა დაავადებები, რომლებიც გადაეცემა უპირატესად სასქესო გზით და კლასიფიცირებულნი არ არიან

A63.0           ანოგენიტალური (ვენერიული) მეჭეჭები

A65-A69     სხვა დაავადებები, რომელთა გამომწვევია სპიროქეტები

A66              ფრამბეზია

A67              პინტა (კარატე)

A69              სხვა ინფექციები, რომელთა გამომწვევია სპიროქეტები

A69.0           ნეკროზული წყლულოვანი სტომატიტი

A69.1           ვენსანის სხვა ინფექციები

A69.2           ლაიმის დავადება

A70                                   ინფექცია, რომლის გამომწვევია Chlamydia psittaci

A70-A74     სხვა დაავადებები, რომელთა გამომწვევია ქლამიდიები

A71              ტრაქომა

A74              სხვა დაავადებები, რომელთა გამომწვევია ქლამიდიები

A74.0           ქლამიდიური კონიუნქტივიტი

A74.9           დაუზუსტებელი ქლამიდიური ინფექცია

A75              პარტახტიანი ტიფი

A75-A79     რიკეტსიოზები

A75.9           დაუზუსტებელი პარტახტიანი ტიფი

A77              ლაქოვანი ცხელება (ტკიპისმიერი რიკეტსიოზები)

A77.0           ლაქოვანი ცხელება, რომლის გამომწვევია Rickettsia rickettsii

A78              ქუ ცხელება

A79              სხვა რიკეტსიოზები

A79.0           სასანგრე? ცხელება

A80              მწვავე პოლიომიელიტი

A80-A89     ცენტრალური ნერვული სისტემის ვირუსული ინფექციები

A81              ცენტრალური ნერვული სისტემის ნელა მიმდინარე ვირუსული ინფექციები

A81.1           ქვემწვავე მასკლეროზირებელი პანენცეფალიტი

A82              ცოფი

A84              ტკიპისმიერი ვირუსული ენცეფალიტი

A85              სხვა ვირუსული ენცეფალიტები, რომლებიც კლასიფიცირებულნი არ არიან სხვა რუბრიკებში

A86              დაუზუსტებელი ვირუსული ენცეფალიტი

A87              ვირუსული მენინგიტი

A89              ცენტარლური ნერვული სისტემის დაუზუსტებელი ვირუსული ინფექცია

A90-A99     ვირუსული ცხელებები, რომლებიც გადაეცემა ფეხსახსრიანებით და ვირუსული ჰემორაგიული ცხელებები

A96              არენავირუსული ჰემორაგიული ცხელება

A98              სხვა ვირუსული ჰემორაგიული ცხელებები, რომლებიც კლასიფიცირებულნი არ არიან სხვა რუბრიკებში

A98.5           ჰემორაგიული ცხელება თირკმლის მიერი სინდრომით

B00               ინფექციები, რომლეთა გამომწვევია მარტივი ჰერპესის ვირუსი (Herpes simplex)

B00-B09      ვირუსული ინფექციები, რომლებიც ხასიათდებიან კანის და ლორწოვანი გარსების დაზიანებებით

B00.0           ჰერპესული ეგზემა

B00.1           ჰერპესული ვეზიკულური დერმატიტი

B00.2           ჰერპესული გინგივოსტომატიტი და ფარინგოტონზილიტი

B00.4           ჰერპესული ენცეფალიტი

B00.5           თვალის ჰერპესული დაავადება

B01               ჩუტყვავილა (varicella)

B02               შემოსარტყვლითი ლიქენი (Herpes zoster)

B02.3           შემოსარტყვლითი ლიქენი თვალის მხრივ გართულებებით

B03               ყვავილი

B05               წითელა

B06               წითურა(გერმანული წითელა)

B07               ვირუსული მეჭეჭები

B08

B08.1           კონტაგიოზური მოლუსკი

B08.4           ენტეროვირუსული ვეზიკულური სტომატიტი ეგზანთემით

B08.8           სხვა დაზუსტებული ინფექციები, რომლებიც ხასიათდებიან კანის და ლორწოვანი გარსების დაზიანებებით

B15               მწვავე ჰეპატიტი A

B15-B19      ვირუსული ჰეპატიტი

B16               მწვავე ჰეპატიტი B

B17               სხვა მწვავე ვირუსული ჰეპატიტები

B17.1                                 მწვავე ჰეპატიტი C

B18               ქრონიკული ვირუსული ჰეპატიტი

B18.0           ქრონიკული ვირუსული ჰეპატიტი B დელტა აგენტით

B18.1           ქრონიკული ვირუსული ჰეპატიტი B დელტა აგენტის გარეშე

B18.2                                 ქრონიკული ვირუსული ჰეპატიტი C

B18.9           დაუზუსტებელი ქრონიკული ვირუსული ჰეპატიტი

B19               დაუზუსტებელი ვირუსული ჰეპატიტი

D51              ვიტამინ B12 დეფიციტური ანემია

E51               თიამინის უკმარისობა (B1 ჰიპოვოტამინოზი)

E53.8.1        B12 ვიტამინის უკმარისობა

B25-B34      სხვა ვირუსული დაავადებები

B30               ვირუსული კონიუნქტივიტი

B30.0           კერატოკონიუნქტივიტი, რომლის გამომწვევია ადენოვირუსი

B30.1           კონიუნქტივიტი, რომლის გამომწვევია ადენოვირუსი

B30.8           სხვა ვირუსული კონიუნქტივიტი

B33               სხვა ვირუსული დაავადებები, რომლებიც კლასიფიცირებულნი არ არიან სხვა რუბრიკებში

B33.8           სხვა დაზუსტებული ვირუსული დაავადებები

B34               დაუზუსტებელი ლოკალოზაციის ვირუსული ინფექცია

B34.0           დაუზუსტებებლი ადენოვირუსული ინფექცია

B34.8           დაუზუსტებელი ლოკალოზაციის სხვა ვირუსული ინფექციები

B34.8.0        დაუზუსტებელი როტავირუსული ინფექცია

B34.9           დაუზუსტებელი ვირუსული ინფექცია

B35               დერმატოფიტია

B35-B49      მიკოზები

B35.0           წვერის და თავის მიკოზი

B35.1           ფრჩხილების მიკოზი

B35.2           მტევნების მიკოზი

B35.3           ტერფების მიკოზი

B35.4           სხეულის მიკოზი

B35.6           საზარდულის  ეპიდერმოფიტია

B35.8           სხვა დერმატოფიტიები

B35.9           დაუზუსტებელი დერმატოფიტიები

B36               სხვა ზედაპირული მიკოზები

B36.0           მრავალფეროვანი ლიქენი

B36.8           სხვა დაზუსტებული ზედაპირული მიკოზები

B36.9           დაუზუსტებელი ზედაპირული მიკოზი

B37               კანდიდოზი

B37.0           კადიდოდოზური სტომატიტი

B37.1           ფილტვის კანდიდოზი

B37.2           კანის და ფრჩხილების კანდიდოზი

B37.3           ვულვის და საშოს კანდიდოზი

B37.4           სხვა უროგენიტალური ლოკალიზაციის კანდიდოზი

B37.5           კანდიდოდოზური მენინგიტი

B37.6           კანდიდოდოზური ენდოკარდიტი

B37.7           კანდიდოდოზური სეპტიცემია

B37.8           სხვა ლოკალიზაციის კანდიდოზი

B37.9           დაუზუსტებელი კანდიდოზი

B38               კოკციდიოიდომიკოზი

B39               ჰისტოპლაზმოზი

B35-B49      მიკოზები

B40               ბლასტომიკოზი

B40.3           კანის ბლასტომიკოზი

B41               პარაკოკციდიოიდომიკოზი

B42               სპოროტრიქოზი

B43               ქრომომიკოზი და ფეომიკოტური აბსცესი

B43.9           დაუზუსტებელი ქრომომიკოზი

B44               ასპერგილოზი

B45               კრიპტოკოკოზი

B45.0           ფილტვის კრიპტოკოკოზი

B45.1           ცერებრალური კრიპტოკოკოზი

B45.2           კანის კრიპტოკოკოზი

B45.8           სხვა სახეობების კრიპტოკოკოზი

B46               ზიგომიკოზი

B48               სხვა მიკოზები, რომლებიც კლასიფიცირებულნი არ არიან სხვა რუბრიკებში

B48.7           ოპორტუნისტული მიკოზები

B48.8           სხვა დაზუსტებული მიკოზები

B49               დაუზუსტებელი მიკოზი

B50               მალარია, რომლის გამომწვევია Plasmodium falciparum

B50-B64      პროტოზოული დაავადებები

B51                                     მალარია, რომლის გამომწვევია Plasmodium vivax

B52               მალარია, რომლის გამომწვევია  Plasmodium malariae

B54               დაუზუსტებელი მალარია

B55               ლეიშმანიოზი

B55.1           კანის ლეიშმანიოზი

B55.9           დაუზუსტებელი ლეიშმანიოზი

B58               ტოქსოპლაზმოზი

B59               პნევმოცისტოზი

B50-B64      პროტოზოული დაავადებები

B65               შისტოსომოზი (ბილგარციოზი)

B65-B83      ჰელმინთოზები

B66               სხვა ტრემადოდოზები

B66.0           ოპისტორქოზი

B66.1           კლონორქოზი

B66.3           ფასციოლოზი

B66.4           პარაგონიმოზი

B66.5           ფასციოლოფსიდოზი

B66.8           ინვაზიები, რომლების გამომწვევია სხვა დვუუსტაკები

B67               ექინოკოკოზი

B68               ტენიოზი

B68.0           ინვაზია, რომლის გამომწვევია  Taenia solium

B68.1           ინვაზია, რომლის გამომწვევია  Taenia saginata

B69               ცისტიცერკოზი

B69.0           ცენტრალური ნარვული სისტემის ცისტიცერკოზი

E53.1           პირიდოქსინის უკმარისობა (B6 ჰიპოვიტამინოზი)

B70               დიფილობოტრიოზი და სპარგანოზი

B70.0           დიფილობოტრიოზი

B71               სხვა ინვაზიები, რომელთა გამომწვევებია ცესტოდები

B71.0           ჰიმენოლეპიდოზი

B75               ტრიქინელოზი

B76               ანკილოსტომიდოზი

B76.1           ნეკატოროზი

B77               ასკარიდოზი

B78               სტრონგილოიდოზი

B79               ტრიქუროზი

B65-B83      ჰელმინთოზები

B80               ენტერობიოზი

B81               სხვა ნაწლავური ჰელმონთოზები, რომლებიც კლასიფიცირებულნი არ არიან სხვა რუბრიკებში

B81.4           შერეული ეტიოლოგიის ნაწლავური ჰალმინთოზები

B85               პედიკულოზი და ფტირიოზი

B85-B89      პედიკულოზი, აკარიაზი და სხვა ინფესტაციები

B86               მუნი

B88               სხვა ინფესტაციები

B90-B94      პარაზიტული და ინფექციური დაავადებების შედეგები

B91               პოლიომიელიტის შედეგი

B95               სტრეპტოკოკები და სტაფილოკოკები, როგორც დაავადების გამომწვევბი, რომლებიც კლასიფიცირებულნი

B95-B97      ბაქტერიული, ვირუსული და სხვა ინფექციური აგენტები

B95.3                                 Streptococcus pneumoniae

B95.8           დაუზუსტებელი სტაფილოკოკები

B96               სხვა ბაქტერიული აგენტები, როგორც დაავადების გამომწვევები, რომლებიც კლასიფიცირებულნი  არიან

B96.1                                 Klebsiella pneumoniae (K. pneumoniae)

B96.2                                 Escherichia coli (E. coli)

B99               სხვა ინფექციური დაავადებები

B99.9           სხვა და დაუზუსტებელი ინფექციური დაავადებები

C00-C14      ტუჩის, პირის ღრუს და ხახის ავთვისებიანი წარმონაქმნები

C00-C97      ავთვისებიანი წარმონაქმნები

C00-D48     კლასი II ახალწარმონაქმნები

C09               ნუშისებრი ჯირკვლების ავთვისებიანი წარმონაქმნები

C00-C14      ტუჩის, პირის ღრუს და ხახის ავთვისებიანი წარმონაქმნები

C10               პირხახის ავთვისებიანი წარმონაქმნები

C11               ცხვირხახის ავთვისებიანი წარმონაქმნები

C13               ხახის ქვედა ნაწილის (ხორხხახის) ავთვისებიანი წარმონაქმნები

C15               საყლაპავის ავთვისებიანი წარმონაქმნები

C15-C26      საჭმლის მომნელებელი ორგანოების ავთვისებიანი წარმონაქმნები

C16               კუჭის ავთვისებიანი წარმონაქმნები

C17               წვრილი ნაწლავის ავთვისებიანი წარმონაქმნები

C18               განივი კოლინჯის ავთვისებიანი წარმონაქმნები

C19               რექტოსიგმოიდური ნაწილის (შეერთების) ავთვისებიანი წარმონაქმნები

C15-C26      საჭმლის მომნელებელი ორგანოების ავთვისებიანი წარმონაქმნები

C20               სწორი ნაწლავის ავთვისებიანი წარმონაქმნები

C21               უკანა ხვრელის (ანუსი) და ანალური არხის ავთვისებიანი წარმონაქმნები

C22               ღვიძლის და ღვიძლშიდა ნაღვლის სადინრების ავთვისებიანი წარმონაქმნები

C24               სანაღვლე გზების სხვა და დაუზუსტებელი ნაწილების ავთვისებიანი წარმონაქმნები

C25               კუჭქვეშა ჯირკვლის ავთვისებიანი წარმონაქმნები

C26               საჭმლის მომნელებელი ორგანოების სხვა და არაზუსტად აღნიშნული ავთვისებიანი წარმონაქმნები

C30               ცხვირის ღრუს და შუა ყურის ავთვისებიანი წარმონაქმნები

C30-C39      სასუნთქი ორგანოების და გულმკერდის ავთვისებიანი წარმონაქმნები

C31               დანამატი წიაღების (სინუსების) ავთვისებიანი წარმონაქმნები

C32               ხორხის ავთვისებიანი წარმონაქმნები

C33               ტრაქეის ავთვისებიანი წარმონაქმნები

C34               ბრონქების და ფილტვის ავთვისებიანი წარმონაქმნები

C34.9           ბრონქების ან ფილტვის დაუზუსტებელი ლოკალიზაციის  ავთვისებიანი წარმონაქმნები

C39               სასუნთქი და გულმკერშიდა ორგანოების სხვა და უზუსტოდ აღნიშნული ლოკალიზაციის ავთვისებიანი

C40-C41      ძვლების და სასახსრე ხრტილების ავთვისებიანი წარმონაქმნები

C41

C41.9           ძვლებისა და სასახსრე ხრტილების დაიზუსტებელი ავთვისებიანი წარმონაქმნები

C43               კანის ავთვისებიანი მელანომა

C43-C44       მელანომა და კანის სხვა ავთვისებიანის წარმონაქმნები

C44               კანის სხვა ავთვისებიანის წარმონაქმნები

C45               მეზოთელიომა

C45-C49      მეზოთელიარული და რბილი ქსოვილების ავთვისებიანი წარმონაქმნები

C45.0           პლევრის მეზოთელიომა

C46               კაპოშის სარკომა

C47               პერიფერიული ნერვების და ვეგეტაციური ნერვული სისტემის ავთვისებიანი წარმონაქმნები

C49               შემაერთებელი და რბილი ქსოვილების სხვა ტიპების ავთვისებიანი წარმონაქმნები

C49.9           დაუზუსტებელი ლოკალიზაციის შემაერთებელი და რბილი ქსოვილების ავთვისებიანი წარმონაქმნი

C50               სარძევე ჯირკვლის ავთვისებიანი წარმონაქმნები

C51               ვულვის ავთვისებიანი წარმონაქმნები

C51-C58      ქალის სასქესო ორგანოების ავთვისებიანი წარმონაქმნები

C53               საშვილოსნოს ყელის ავთვისებიანი წარმონაქმნები

C54               საშვილოსნოს სხეულის ავთვისებიანი წარმონაქმნები

C54.1           ენდომეტრიუმის ავთვისებიანი წარმონაქმნები

C54.9           დაუზუსტებელი ლოკალიზაციის საშვილოსნოს სხეულის ავთვისებიანი წარმონაქმნები

C55                საშვილოსნოს დაუზუსტებელი ლოკალიზაციის ავთვისებიანი წარმონაქმნი

C56               საკვერცხის ავთვისებიანი წარმონაქმნი

C57               ქალის სასქესო ორგანოების სხვა და დაუზუსტებელი ავთვისებიანი წარმონაქმნები (გოგნებში)

C57.9           დაუზუსტებელი ლოკალიზაციის ქალის სასქესო ორგანოების ავთვისებიანი წარმონაქმნები

C58               პლაცენტის ავთვისებიანი წარმონაქმნი

C60               სასქესო ასოს ავთვისებიანი წარმონაქმნები

C60-C63      მამაკაცის სასქესო ორგანოების ავთვისებიანი წარმონაქმნები

C61               წინამდებარე ჯირკვლის ავთვისებიანი წარმონაქმნები

C62               სათესლის ავთვისებიანი წარმონაქმნები

C64               თირკმლის, გარდა თირკმლის მენჯის,  ავთვისებიანი წარმონაქმნები

C64-C68      საშარდე გზების ავთვისებიანი წარმონაქმნები

C65               თირკმლის მენჯების ავთვისებიანი წარმონაქმნები

C66               შარდსაწვეთის ავთვისებიანი წარმონაქმნები

C67               შარდის ბუშტის ავთვისებიანი წარმონაქმნები

C69               თვალის და მისი წინამდებარე აპარატის ავთვისებიანი წარმონაქმნები

C69-C72      თვალის, თავის ტვინის და ცენტრალური ნერვული სისტემის სხვა ნაწილის ავთვისებიანი წარმონაქმნები

C69.2           ბადურას ავთვისებიანი წარმონაქმნები

C69-C72      თვალის, თავის ტვინის და ცენტრალური ნერვული სისტემის სხვა ნაწილის ავთვისებიანი წარმონაქმნები

C70               თავის ტვინის გარსების ავთვისებიანი წარმონაქმნები

C71               თავის ტვინის ავთვისებიანი წარმონაქმნები

C72               ძვლის ტვინის, თავის ქალის ნერვების და ცენტრალური ნერვული სისტემის სხვა ნაწილების ავთვისებიანი

C73               ფარისებრი ჯირკვლის ავთვისებიანი წარმონაქმნები

C73-C75      ფარისებრი ჯირკვლის და სხვა ენდოკრინული ჯირკვლების ავთვისებიანი წარმონაქმნები

C74               თირკმელზედა ჯირკვლის ავთვისებიანი წარმონაქმნები

C74.0           თირკმელზედა ჯირკვლის ქერქის ავთვისებიანი წარმონაქმნები

C74.1           თირკმელზედა ჯირკვლის ტვინოვანი შრის ავთვისებიანი წარმონაქმნები

C75               სხვა ენდოკრინული ჯირკვლების და მსგავსი სტრუქტურების ავთვისებიანი წარმონაქმნები

C75.1           ჰიპოფიზის ავთვისებიანი წარმონაქმნები

C76               სხვა და დაუზუსტებელი ლოკალიზაციის ავთვისებიანი წარმონაქმნები

C76-C80      არაზუსტად აღნიშნული, მეორადი და დაუზუსტებელი ლოკალიზაციის ავთვისებიანი წარმონაქმნები

C76.0           თავის, სახის და კისრის ავთვისებიანი წარმონაქმნები

C78               სასუნთქი და საჭმლის მომნელებელი ორგანოების მეორადი ავთვისებიანი წარმონაქმნები

C78.7           ღვიძლის მეორადი ავთვისებიანი წარმონაქმნები

C79               სხვა ლოკალოზაციის მეორადი ავთვისებიანი წარმონაქმნები

C79.5           ძვლების და ძვლის ტვინის მეორადი ავთვისებიანი წარმონაქმნები

C76-C80      არაზუსტად აღნიშნული, მეორადი და დაუზუსტებელი ლოკალიზაციის ავთვისებიანი წარმონაქმნები

გაგრძელება იხ. >>>

Share this...Share on Facebook
Facebook