თეთრი ხაზის თიაქარი

თეთრი ხაზის თიაქრები midline [epigastric] hernia

თეთრი ხაზის თიაქარი ხშირად ვითარდება მამაკაცებში; მისი წარმოქმნა უკავშირდება მუცლის თეთრი ხაზის დეფექტის არსებობას, რაც განპირობებულია მუცლის ირიბი კუნთების აპონევროზების ბოჭკოების გადახლართვით.

გამოყოფენ თეთრი ხაზის თიაქრის 3 სტადიას: პერიტონეუმის წინა ლიპომა (თიაქრის პარკი არ არის), თიაქრის წარმოქმნის დასაწყისი, თიაქრის ფორმირება. ტკივილი გამოხატულია პირველივე სტადიაზე, რაც გამოწვეულია  ნერვების ჩაჭედვით; ამასთან ტკივილი მოგვაგონებს წყლულოვან დაავადებას, ქოლეცესტიტს. ოპერაციის ჩატარებამდე გულდასმით იკვლევენ კუჭ-ნაწლავის ტრაქტს. მკურნალობა ოპერაციულია; პროგნოზი კეთილსაიმედოა.


♦♦ თიაქრის  ბანდაჟები ,,ამაზონზე”hernia support>>


♦ როგორ გამოვიწეროთ ,,ამაზონიდან” >>
♦ Medgeo.net-ის ინტერნეტ-მარკეტი >>

Share this...Share on Facebook
Facebook