აბრევიატურა

თურმანიძის მალამო

აბრევიატურა – სიტყვების და გამოთქმათა პირობითი შემოკლება. მედიცინაში, აბრევიატიურები, როგორც წესი, სტანდარტულია და რეგულირდება სპეციალური აბრევიატურების ლექსიკონებით. წინამდებარე ნაშრომს დანართად ახლავს მედიცინაში მიღებული აბრევიატურების სია.

Share this...Share on Facebook
Facebook