აბსცესი თავის ტვინის მეტასტაზური

აბსცესი თავის ტვინის მეტასტაზური – (abscessus cerebri metastaticus) თავის ტვინის აბსცესი, რომელიც ვითარდება ცალკეული ჩირქოვანი კერიდან ჩირქოვანი ინფექციის გამომწვევის ჰემატოგენური ან ლიმფოგენური გავრცელებით.