აგანგლიოზი

აგანგლიოზი – (ბერძ. ganglion – სიმსივნე, კვანძი) იხ. გირშპრუნგის დაავადება.