აგზნებადობა

აგზნებადობა – სპეციალიზირებული ქსოვილის (ნერვული, კუნთოვანი, ჯირკვლოვანი) თვისება, უპასუხოს აგზნების რეაქციით მიღებულ გაღიზიანებას.