აზრი

ლალი დათეშიძე, არჩილ შენგელია. სამედიცინო ენციკლოპედიური განმარტებითი ლექსიკონი

აზრი, მნიშვნელობა – 1. მოვლენის, ინფორმაციის, ან ქცევის არსი, მთავარი, ძირითადი შინაარსი; 2. ამა თუ იმ მოვლენის, ინფორმაციის, ან მოქმედების, პიროვნული მნიშვნელობა, მათი დამოკიდებულება კონკრეტული სუბიექტის ინტერესებთან, მოთხოვნებთან და ცხოვრებისეულ კონტექსტთან. მნიშვნელობის ცნება წარმოადგენს დისციპლინათშორისულს, და, როგორც წესი, გამოიყენება ცნებასთან ერთად, ამასთან ერთიანი ტრადიცია მისი გამოყენებისა გამომუშავებული არაა: ლინგვისტიკაში, ლოგიკასა და თეორიაში, მნიშვნელობის ცნება ხშირად გამოიყენება პირველადი განსაზღვრისას, და ფაქტიურად სინონიმია ცნებისა; ფსიქოლოგიაში, სოციოლოგიაში და ფილოსოფიურ ანთროპოლოგიაში, ის ხშირად გამოიყენება მეორადი განსაზღვრისას.

გაფრთხილება!

ბმულები: 1. ლალი დათეშიძის საავტორო ფარმაცევტული სკოლა 2. სამედიცინო ლიტერატურა 3. სამონასტრო ბაღები