ქართულ-ინგლისურ-რუსული კითხვარი

  • თურმანიძის მალამოები

ქართულ-ინგლისურ–რუსული კითხვარი ანამნეზის შეკრებისა და დაავადების ისტორიის შესავსებად

გადასვლა კითხვარის საწყის გვერდზე >>

ნივთიერებათა ცვლა Metabolic Обмен веществ
როგორია თქვენი ნორმალური წონა? What is your normal weight? Каков ваш нормальный вес?
რამდენს იწონით ამჟამად? What is your present weight? Какой   у   вас   вес  в настоящее время?
როგორი იყო თქვენი საუკეთესო წონა? What   has   been  the best weight? Какой    был    самый лучший вес?
ჩვეულებრივზე ნაკლებს იწონით? Are you definitely under weight? Вы    весите    меньше своего обычного веса?
ჩვეულებრივზე მეტს იწონით? Are     you    definitely over weight? Вы    весите    больше своего  обычного  веса?
წონაში დაიკელით, თუ მოიმატეთ? Have    you    lost    or gained any weight? ‘Вы     потеряли     или прибавили в весе?
ბოლო დროს მოიმატეთ წონაში? Has   there   been   any recent   weight   gain? Было     ли     недавно прибавление в весе?
ბოლო დროს დაიკელით წონაში? Has   there   been   any recent weight loss? Была     ли     недавно потеря в весе?
როდის დაიწყეთ წონაში დაკლება? When  did you begin losing weight? Когда вы начали терять в весе?
როდის დაიწყეთ წონაში მომატება? When did  you  begin gaining weight? Когда     вы     начали прибавлять   в   весе?
კანი Skin Кожа
კანი ძალზე მგრძნობიარე და ნაზი გაქვთ? Is your skin very sensitive  or  tender? Ваша     кожа    очень чувствительна и нежна?
როდის შეამჩნიეთ კანის სიფერმკთალე (სილურჯე, გაწითლება, გაყვითლება) When did pallor  (cyanosis,  erythema, jaundice)   of  the    skin appear? Когда         появилась бледность     (синюшность,    покраснение, желтушность) кожи?
ყოველთვის მშრალი (ცხიმიანი, ნოტიო) კანი გაქვთ? Is  your  skin   always dry   (greasy, moist)? У вас всегда сухая (жирная, влажная) кожа?
როდის გაგიუხეშდათ კანი? When   did   your  skin become thickened? С каких пор у вас утолщена кожа?
ჭრილობები კანზე დიდხანს არ გიხორცდებათ? Do cuts in your skin usually  stay  open   a long time? Порезы    на     вашей коже   обычно   долго не заживают?
ადვილად გიჩნდებათ ჩალურჯებები? Do you bruise easily? У вас легко появляются     синяки     при ушибах?
სახი ხშირად გიწითლდებათ? Does your face often get badly flushed? У вас   часто   сильно краснеет лицо?
ძლიერი ოფლიანობა გაქვთ ცივ ამინდშიც კი? Do you sweat a great  deal  even  in  cold weather? Вы    сильно   потеете даже     в    холодную погоду?
გაწუხებთ ძლიერი ქავილი? Are you often bothered by severe itching? Вас часто беспокоит сильный зуд?
კანზე ხშირად გაქვთ გამონაყარი? Does your skin often break out in a rash? У вас  на  коже часто высыпает сыпь?
ხშირად გიჩნდებათ ფურუნკულები? Are you  often  troubled with boils? Вас   часто   беспокоят фурункулы?
როდის გამელოტდით? When did you become bald? Когда вы стали лысым?
როდის გაჭაღარავდით? When   did   you    turn grey? Когда  вы  поседели?

გაგრძელება იხ. >>>>

Share this...Share on Facebook
Facebook