კომპანიის აღწერა ბიზნეს გეგმაში

ლევან  შენგელია. ბიზნეს გეგმების შედგენა . თბილისი 2010 .
გადასვლა ნაშრომის “ლევან  შენგელია . ბიზნესგეგმების შედგენასათაო გვერდზე

ბიზნეს გეგმაში, ცალკე პარაგრაფად უნდა იყოს თქვენი კომპანიის აღწერა.  ამ პარგრაფში უნდა აისახოს კომპანიის ისტორია, მისია, მოკლევადიანი და გრძელვადიანი მიზნები. კომპანიის მიზნები უნდა იყოს კონკრეტული და გაზომვადი. მიზნებში ხაზგასმული უნდა იყოს სამიზნე მარკეტინგული სეგმენტი და თუ რა სახის პროდუქტის/მომსახურების შეთავაზებას აპირებს კომპანია, ბაზრის რა წილის დაპყრობას გეგმავს, რა რაოდენობით შემოსავალს გეგმავს.

ხშირად, ბიზნეს-გეგმას წერენ და ინვესტორებს ურდგენენ ბიზნესის დაწყებამდე. შეიძლება ეს იძულებითი ქმედება იყოს, მაგრამ ყოველთვის ჯობია წინასწარ გახსნათ ფირმა და თუნდაც მინიმალურად დაიწყოთ რეალური საქმიანობა.

..
<<<წინა გვერდი  მომდევნო გვერდი>>>
 ..
Share this...Share on Facebook
Facebook