აუტოკასტრაცია

განმარტებითი ლექსიკონი

აუტოკასტრაცია – საკუთარი თავის კასტრაცია; ცნობილია, მაგალითად, შიზოფრენიის დროს.

Share this...Share on Facebook
Facebook